· 

Het wapen van Heerde

Het wapen van Heerde bestaat uit een doorsneden schild waarvan de onderste helft gedeeld is met de beschrijving: "Coupé mi parti, van boven van goud, beladen met 2 schaapskoppen van zilver, van onder ter regterzijde van keel, beladen met een ploeg van goud, ter linkerzijde van lazuur, beladen met een ossenkop van zilver."

 

Het wapen is verticaal in tweeën gedeeld, het bovenste is van goud met twee zilveren schaapskoppen. Hierdoor is dit wapen een zogenaamd raadselwapen, omdat het afwijkt van de regels van de heraldiek. Dit soort raadselwapens ontstonden vaak, omdat de makers de geldende regels niet kenden of verkeerd toepasten.

 

Met de symbolen op het schild worden de belangrijkste middelen van bestaan van de gemeente Heerde tot uiting gebracht: schapenhouderij, veeteelt en akkerbouw. Pas op  29 oktober 1869 werd het wapen van Heerde vastgesteld. De gemeente had in 1816 de mogelijkheid gehad een wapen aan te vragen, maar had daar op dat moment geen behoefte aan. Heerde voerde voordien ook geen wapen.

 

(Dit artikeltje is gebaseerd op een wikipedia beschrijving)

Reactie schrijven

Commentaren: 0