· 

Kerken in Heerde

In Lexmond waren we lid van  de kerkelijke gemeente Lux Mundi. Van origine een gereformeerde kerk en nu dus een PKN gemeente. Bij de overstap naar een nieuw dorp en een nieuwe omgeving is het even zoeken naar een nieuwe gemeente en kerk waar je onderdak kunt vinden. In Heerde is dat misschien wel extra complex vanwege het aantal kerken dat zich in het dorp bevindt. Een hervormde kerk, een evangelische kerk, christelijk gereformeerd en zelfs een vrijzinnige gemeente (de Protestantenbond). Op de site van de gemeente Heerde is er wat informatie te vinden over de verschillende kerken in de gemeente, waar ook de kerken in Wapenveld, Vorchten en Veessen bij horen. Al met al heeft de gemeente Heerde iets van 10 kerken (als dat er al niet meer zijn). Voor de tekst en foto's in dit artikel is gebruik gemaakt van eigen foto materiaal, maar ook van teksten op de site van de gemeente Heerde en foto's uit het boek van Peter Bakker over de Ontmoetingskerk en van internet.

 

Het dorpsgezicht van Heerde wordt al eeuwen bepaald door de toren van de Johanneskerk. De toren en een deel van het koor stammen uit de 15e eeuw. Op deze plek stond echter in 1176 al een kerkgebouw. De toren heeft in de loop der eeuwen blijkbaar wel een gedaantewisseling ondergaan. In oude illustraties van de kerk is dat duidelijk op te maken. De kerk ligt in het midden van het dorp in Heerde.

 

In 1841 en 1923 is het kerkgebouw vergroot. Het schip van de kerk werd in z'n geheel afgebroken en herbouwd in een kruisvorm met korte armen. Ook werd het dak verhoogd en de entrees vergroot. Achter de preekstoel werd een houten wand met bovenin glas in lood geplaatst.

 

De kerk kent twee klokken, die de klokken hebben vervangen die in de jaren 1940-45 door de bezetter zijn opgeëist. In 1970 werd een carillon in de toren geplaatst, dat uit 18 klokken bestaat.

 

Al in 1571/1572 wordt gesproken over een orgel in deze kerk. Het tegenwoordige orgel is gebouwd in 1843-1845. Het is een prachtig orgel in een prachtige traditionele kerk. De Nederlands Hervormde Johanneskerk is een rijksmonument sinds 2001. 

 

De gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat staat sinds de verbouwing in 1998 bekend onder deze naam, maar het gebouw bestaat al sinds 1919. Niet zo beeldbepalend als de Johanneskerk, maar.... toch opvallend door z'n karakteristieke torens met de groene daken. Het gebouw verving een eerdere kerk uit 1870, die te klein was geworden.  

 

Wij zijn lid geworden van deze kerk. Sinds juni van dit jaar kerken we in deze gemeente.  Tijdens een welkom voor nieuwe gemeenteleden (begin oktober) ontvingen we een boek dat ter ere van het 100 jarige bestaan van het kerkgebouw geschreven werd door Peter Bakker.

 

De kerk heeft een Reil orgel, hoewel dat niet altijd zo is geweest. In het boek van Peter Bakker wordt uitgebreid ingegaan op het ontstaan van de kerk, waar het begin zich afspeelde in Hattem. Het voert te ver om op deze plek de hele ontstaansgeschiedenis nog een keer te herhalen, maar het is leuk om te zien dat de gemeente in haar ontstaansgeschiedenis in de regio Hattem, Heerde, Oene ontstaan en dat ook het landgoed Tongeren (vlakbij Wissel) wordt genoemd als plek waar aan huis kerk werd gehouden. 

Eén van de oudste vrijgemaakt gereformeerde kerken in Nederland is de Eben Haëzerkerk aan de Bonenburgerlaan. Het gebouw stamt uit 1840. Het orgel stamt al uit 1770 en werd in 1905 in dit kerkgebouw geplaatst. In dit gebouw hebben ook de voorlopers van de huidige Ontmoetingskerk onderdak gehad.

 

De Kruiskerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Van Dijklaan stamt uit 1938 en bevindt zich iets van 250 meter van ons huis. De kerk onderging een ingrijpende verbouwing in 1985. Toen werd ook het monumentale pijporgel gekocht, dat dateert uit 1897.

 

Aan de Acacialaan staat (ook 250 meter van ons huis) de Christelijk gereformeerde Rehobothkerk. Deze is op 4 juli 1968 in gebruik genomen, als vervanging van het kerkje aan de Bonenburgerlaan. Dit kerkje bestaat nog, maar doet nu dienst als woonhuis. Het orgel stamt uit 1969. In 2002 een nieuw deel aangebouwd met onder andere twee zalen.

 

De Julianakerk van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap aan de Julianalaan is in 1929 in gebruik genomen. Het Flentroporgel is gebouwd in 1942.  Eénmaal per twee weken is er een viering.

Reactie schrijven

Commentaren: 0